iunie 22, 2017

ANUNT DE CONSULTARE PUBLICA

Având în vedere necesitatea îndeplinirii cerințelor stabilite de Directiva nr. 91/676/CEE (Directiva Nitrați), precum și oportunitatea obținerii de fonduri nerambursabile în vederea construirii unei platforme comunale de depozitare și gospodărire a gunoiului de grajd, vă aducem la cunoștință intenția noastră de a depune o solicitare de finanțare în vederea implementării unui astfel de proiect în […]