Cultura

Căminul  cultural  din  comuna  Viișoara  este  o  construcție  cu  o  vechime  de  aproape  40 de ani. Pentru  aducerea  clădirii  la  standarde  europene  de  funcționare  Consiliul Local Viișoara a identificat ca sursă de finanțare “Programul național de construcții de interes public sau național – Subprogram Așezăminte culturaleprin Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice . Reabilitarea, modernizarea și dotarea căminului cultural din comuna Viișoara  s-a  incheiat  în  anul  2017.

Prin  redarea  în  circuitul  cultural  a  căminului  cultural  s-a  urmărit:

– creșterea nivelului de educație și de socializare a cetățenilor prin participare la activități culturale ;

– dezvoltarea activităților culturale în mediul rural în corelație cu programele de dezvoltare rurală ;

– creșterea participării locuitorilor din spațiul rural la activități culturale ;

– creșterea numărului de copii și tineri care participă la activități social-culturale ce se desfășoară în mediul rural .